Ergy jest jednym z największych niezależnych asset managerów OZE w Polsce. Firma powstała w 2020 roku i obecnie zarządza portfelem składającym się z ok. 720 MW elektrowni fotowoltaicznych i wiatrowych. Ergy tworzy zespół ponad 30 specjalistów w biurach w Warszawie i Białymstoku, których doświadczenie obejmuje szeroko rozumianą energetykę, inwestycje, finansowanie projektów i transakcje M&A.

Oferowany przez nas szeroki zakres usług mocno odbiega od standardowego asset managementu. Poza wypełnianiem codziennych obowiązków komercyjnych, finansowych i technicznych, w Ergy chętnie wspieramy naszych klientów w długoterminowych projektach i transakcjach. W ramach tych usług oferujemy m.in. doradztwo strategiczne, organizację i zarządzanie budową elektrowni, organizację procesów M&A, aranżację finansowania dłużnego, czy pozyskiwanie długoterminowych kontraktów PPA.

Naszymi klientami są wiodące fundusze inwestycyjne, duże firmy inwestujące w OZE na własne potrzeby oraz polscy i zagraniczni inwestorzy branżowi.